Blogg

En lyckad integration är nödvändig

Nu har det gått en dryg vecka sedan vi antog Borås stads budget för kommande år. Ett av Centerpartiets prioriterade frågor är hur vi lyckas med integrationen. Det är en utmaning för Borås att lyckas med detta på ett bra sätt, eftersom vi har tagit emot många invandrare de senaste åren. För att de nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället och som boråsare är det viktigt att arbetet med integrationen förbättras.

De nya svenskarna behöver så snabbt som möjligt komma i studier eller i arbete, få vänner och arbetskamrater. Därför är det viktigt att det finns enklare jobb, möjlighet till studier, lärlingsplatser och vuxenutbildning. En förutsättning för en lyckad integration är att människor med olika kulturer och bakgrunder möts. För att dessa möten ska ske måste arenor etableras. Kommunen kan i vissa fall etablera dessa arenor.

Vi i Centerpartiet tror dock att de mest lyckosamma integrationsarenorna för möten mellan olika kulturer och bakgrunder byggs av civilsamhället. Genom en överenskommelse så kallad IOP, idéburet offentligt partnerskap, i samverkan mellan civilsamhället och kommunen kan nya arenor och mötesplatser skapas.

Många som kommit till Sverige de senaste åren säger att det är svårt att träffa och lära känna svenskar. I flera kommuner har man prövat möjligheten att ”låna” en svensk, det låter kanske lite konstigt, men många vill inte ta på sig långvarigt fadderskap. Då kan kortare möten, kanske på biblioteket över en kopp kaffe eller någon annan kortare aktivitet vara ett alternativ. Detta har på flera håll varit lyckosamt. Det vore intressant att pröva det här i Borås, tycker vi i Centerpartiet. Tyvärr höll inte majoriteten av kommunfullmäktigeförsamlingen med om det.