Blogg

Får Du ihop ditt livspussel?

För familjerna i ytterområdena i Borås är det inte alltid så enkelt. Nyss läste vi om barnen som bor i Hunghult och Upptröst i min hemförsamling Seglora, och deras kamp för att få skolskjuts till den närmaste skolan i Olsfors. I dessa byar bor det familjer med många barn som är hänvisade till skolan i Svaneholm 1,6 mil bort, när det är mindre än hälften till skolorna i Olsfors och Bollebygd.

Jag har skrivit motion till Kommunfullmäktige i Borås om att vi måste modernisera upptagningsområdena för grundskolan redan i mars 2015. I oktober 2016 fick jag bifall på detta av hela kommunfullmäktigeförsamlingen, samt även av Per Carlsson (S) som då var ordförande i Stadsdelsnämnden Väster, där jag var vice ordförande.

Familjer överklagade att de nekades skolskjuts, men rätt som det var hade tjänstemännen räknat på det hela en gång till och barnen fick skolskjuts till Olsfors, men blev bara lovade för ett läsår. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att kommunen ändrar beslutet för detta läsår, och nekar skolskjuts till Olsfors där barnen börjat skolan.

Beslutet är delegerat till tjänstemän i Tekniska nämnden, som strikt går efter lagen. Men inser man inte det orimliga i detta förslag? Sätter man sig inte alls in i familjernas situation? Har man inte läst Kommunfullmäktiges beslut? Samverkar inte stadens nämnder i frågan som gäller skolans olika delar, där skolskjuts är en viktig del.

Numer är Per Carlsson (S) ordförande i Grundskolenämnden. Vi har diskuterat detta ett flertal gånger. Jag hade fått den känslan av att Per Carlsson insett det orimliga i detta ärende. Jag förväntar mig politisk handlingskraft och samverkan mellan kommunerna för familjernas bästa. Detta är inte rimligt!