Blogg

Har Du idéer för service på landsbygden?

Jag är representant för offentlig sektor i LAG-gruppen i Leader Sjuhärad. Jag vet att detta är okänt för många av er. Vad är Leader Sjuhärad? Vad är LAG?

Kort är Leader Sjuhärad, en plattform, en förening, i trepartnerskap, för den offentliga sektorn, ideella föreningslivet samt näringslivet i Sjuhärad. LAG, består av representanter för de tre sektorerna, som är med och fattar beslut över de pengar som finns i form av EU-pengar och kommunernas insatser. Hela Sjuhärad, förutom centrala Borås kan få del av de ekonomiska medel som finns till förfogande.

Just nu kan man ansöka upp till 25.000 kr för idéer som kan leda till ökad service på landsbygden. Det kan handla om utveckla samlingslokaler, mötesplatser för unga eller andra serviceidéer av olika slag. Jag vet att det finns många idérika personer runt om i vår bygd! Så satsa, pröva och vinn!

Vill du veta mer se www.leader-sjuharad.se. Det finns också ett kontor med personal på Rådde Gård i Länghem. Har du frågor eller idéer som du vill ha förverkligade kan du vända dig dit!