Blogg

Hur kunde det bli så här?

Jag tänker på äldreomsorgen i Borås. Det skulle bli så bra. Med en facknämnd som enbart har hand om äldreomsorgens verksamhet. Vård- och äldrenämnden startade upp sin verksamhet 2017, efter att ha planerats under andra hälften av 2016.

De äldre skulle bli behandlade lika. Samma grunder för biståndsbedömning. De anställda skulle få samma förutsättningar. Alla var övertygade om att allt skulle bli bättre. Politiken, de anställda och facken.

Men hur blev det? Hur står det till med våra anställda? Med de vi är till för, våra äldre som är i behov av omsorg, ofta många av dygnets timmar.

Jag har aldrig under mina många år inom politiken varit med om denna turbulens som nu råder inom verksamheten. Våra anställda är inte nöjda, de har inte varit delaktiga i de förändringarna som skett. Med resurspass och arbete varannan helg är förändringarna stora. Onödigt stora? Flera väljer att avsluta sin anställning i Borås Stad.

Anhöriga ser hur de närstående får mindre omsorg och mindre aktiviteter. Det blir allt svårare att få plats på vård- och omsorgsboende, eller plats på korttidsboende kan vi läsa i medierna.

Ett privat företag väljer att säga upp sitt avtal med Borås Stad för det saknas långsiktighet och ekonomiska förutsättningar för att driva hemtjänstverksamhet här.

Nu krävs det krafttag, delaktighet och lyhördhet för att få kontroll på verksamheten. Inom alla områden, inom politiken och inom ledningen med delaktighet av våra anställda och de anhöriga. En verksamhet fungerar bäst om den byggs underifrån, med medarbetare som trivs och känner mening.

Detta krävs för att de äldre ska få den bästa vård och omsorg utifrån varje äldres behov.