Blogg

KAOS av olika slag

Jag läste dagens citat i Borås Tidning från Ulf Olsson enligt följande: ”Resultatet av det obligatoriska skolvalet talar sitt tydliga språk. Det råder kaos. Det finns bara ett sätt att ändra på detta och det är att avskaffa det det obligatoriska skolvalet”.

I samma tidning läser jag att elever och lärare vittnar om kaos på Erikslundskolan. Där är det slagsmål, verbala kränkningar, vuxna som inte ingriper, rädda elever, stökiga lektioner och elever som inte får särskilt stöd….
Skolinspektionens lista över brister på Erikslundskolan är lång, och nu hotas Borås Stad av miljonvite.

I förra veckan läste vi om att även Viskaforsskolan hotas av miljonvite efter tillsyn. Här handlar det om att elever inte inte får särskilt stöd, om avsaknad av trygghet och studiero. Elevhälsan får också kritik.

Ikväll har jag lyssna på aktuellt. Där går man igenom hur det ser ut i skolorna när det gäller legitimerad personal. Drygt 70% av lärarna i Borås har lärarlegitimation. Det varierar mycket mellan skolorna. I flera skolor är det ungefär hälften som har behörighet.

Visst, det är inte bra att ca 100 elever vill byta skola efter det aktiva skolvalet. Men hur många har inte varit nöjda tidigare? Är det bättre om skolan istället för föräldrarna väljer vilken skola ens barn ska gå i? Är inte den bristande länken att det saknas skolor, som är tillräckligt stora på rätt plats?

Dessutom håller grundskoleförvaltningen nu på att rätta till de uppenbara fel som har skett. Enligt uppgift ska man försöka få till det så bra som möjligt för de 100 eleverna av de drygt 2700 som genomfört skolvalet och vill byta skola.

För min del är jag mycket mer bekymrad över situationen som råder i flera av stadens skolor efter skolinspektionens granskning och bristen på behöriga lärare. Viten har tidigare betalats ut, miljonvite väntar flera skolor om man inte inom en snar framtid får rättat till bristerna.

Är det inte detta som Ulf Olsson och den rödgröna majoriteten borde kalla KAOS? Elever, föräldrar och pedagogerna förtjänar en trygg skola som ger den bästa undervisningen.