Blogg

Kvinnojouren, viktig för många!

I förra veckan var jag på debatt i Norrbyhuset. Kvinnojouren i Borås hade ordnat en debatt med oss politiker om ”mäns våld mot kvinnor”, men med anledning av höstens vittnesmål från utsatta tjejer och kvinnor handlade debatten mycket om #MeToo istället.

Tjejer och kvinnor har alltid blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Under hösten har #MeToo, på ett skrämmande och alarmerande sätt visat hur utbrett detta problem är i vårt samhälle. Trakasserierna och övergreppen pågår överallt, inom alla branscher. Det kan ingen längre blunda för. Kvinnor ska aldrig behöva finna sig i att utsättas för nedvärderande språk, tafsande och sexuella övergrepp, vare sig på jobbet, i hemmet eller i det offentliga rummet. Sverige och även Borås ska vara tryggt, för alla.

Ofta för handlingarna med sig en känsla av skam eller skuld, en rädsla över att inte få samma karriärmöjligheter och en oro för att inte tas på allvar bara för att man är kvinna. Något som lett till en tystnadskultur. I väldigt många fall anmäls inte brottet och gärningsmannen går därmed fri och kan uttrycka sig nedsättande eller begå övergrepp mot andra kvinnor. Det är oacceptabelt. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och kunna känna sig trygga i både arbetsliv och privatliv. De som trakasserar och beter sig illa på en arbetsplats ska inte kunna fortsätta med det. För att få en verklig förändring måste dock också det personliga ansvaret kombineras med verkningsfulla och konkreta politiska förslag.

Centerpartiet har i dagarna presenterat en rad förslag för att såväl underlätta arbetet med att förändra attityder, som att ge ökade resurser till information och stöd, samt skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott. Det är, tillsammans med våra tidigare miljardsatsningar på fler poliser, förstärkt rättsväsende och ökad utredningsverksamhet, ytterligare steg mot att skapa ett tryggare Sverige. Ett Sverige där du ska kunna känna dig lika trygg oavsett om du är kvinna eller man, tjej eller kille, oavsett var i landet du bor eller om du är född i Kabul eller Borås. Det är så vi skapar ett land som håller ihop och det är så vi bygger ett starkare, öppnare och tryggare Sverige.

Några av våra förslag på nationell nivå gäller just kvinnojourernas viktiga arbete är följande:

– Stärk tjej- och kvinnojourernas arbete. Kvinnojourerna behöver få stabilitet och ett hållbart arbetssätt. Idag ser vi hur kvinnojourer läggs ner när de behövs som bäst. Vi vill satsa ytterligare 100 miljoner kronor per år på kvinno- och tjejjourer. Det skulle räcka till en heltidsanställd på varje kvinno- och tjejjour i Sverige.

– Fördubbla anslagen direkt till Nationellt Centrum för Kvinnofrid. De statliga anslagen till Nationellt Centrum för Kvinnofrid ska ges direkt till centrumet för att inte riskera att verksamheten urholkas och kompetens går förlorad. Vi vill också att anslagen fördubblas, från 25 till 50 miljoner per år, för att fler kvinnor ska få kännedom och del av verksamheten.