Blogg

Närmare vård!

Hur nära är din vård? Mobil närvård, vad är det?

Jo, Mobil närvård bygger på ett samarbete mellan kommunerna och regionens specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Det är nu ett år sedan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, beslutade att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare till sjuka äldre.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser samt att minska onödiga vistelser på akutmottagningen.

Jag hoppas mycket på att samarbetet mellan kommunen och regionen när det gäller de mest sjuka äldre blir verklighet snart även här i Borås och Sjuhäradsbygden.

Som vice ordförande i Vård- och Äldrenämnden tycker jag det är en viktig kvalitetsförbättring om läkare kommer på hembesök till våra mest sjuka äldre, istället för att de ska behöva åka in till akutmottagningen, undersökas och sedan oftast återvända till hemmet igen.

På de platser i Västra Götaland där samarbetet har funnits ett tag ser man en avsevärd minskning av antalet besök på akutmottagningarna av de mest sjuka äldre. Det tycker jag är bra både för de äldre och för de som verkligen är i behov av snabba insatser inom akutsjukvården. Helt enkelt en win-win-situation!