Blogg

Nytt ledarskap för Sverige!

Ja just det, Sverige behöver ett nytt ledarskap. Huvudbudskapet på Centerpartiets stämma i Malmö, där jag just nu befinner mig känns helt rätt!
Inledningsvis har vi en generaldebatt under ämnet: Låt inte Sverige klyvas. Företrädarna för landets olika distrikt går den ena efter den andra upp i talarstolen och berättar om länens utmaningar. Från Norrbotten till Skåne.
Det handlar om utmaningar på landsbygden, bostadsbrist i städerna. Vikten av utbildningssatsningar för att förhindra utanförskap. Ägarrätten, strandskydd och för mycket vargar blandas med kultursatsningar som uteblir. Skogens betydelse för miljöomställningen. Cyklar, elbilar, tunnelbanor, miljösmarta lösningar blandas med utmaningar för sjuk och åldringsvård. Näringslivet behöver arbetskraft, men var finns kompetensen? Jämställdhet! Våld mot kvinnor. Centerkvinnorna firar 85!
Välkommen till Sjuhärad! Men kommer Du från Göteborg, ta bussen för järnvägen fungerar inte, trots den tredje största pendlingssträckan. PUNKT.
Sverige är fantastiskt! Centerstämmor är fantastiska. Men det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!