Blogg

Rädda valfriheten!

Valfriheten är hotad! För bland annat eleverna, för oss som besöker vårdcentralen och för de äldre. Hur tänker de här, regeringen?
Hur går det för företagen? För företagarna? För deras anställda?

Det är allvar nu. Om S, V och MP:s förslag om vinsttak genomförs slås benen undan för privata alternativ inom förskolan, skolan och omsorgen. Det riskerar att drabba hundratusentals elever. Förskolebarn med sina föräldrar. För de äldre. Ja, alla som har gjort sina egna val av skola, förskola och omsorg. I Sverige, och i Borås.

Här i Borås, jublar det rödgröna styret över förslaget. Inte minst märkte jag det i veckan när vi hade möte med vård- och äldrenämnden. Då handlade det om att vi i allianspartierna vill ge externa aktörer möjlighet att bygga äldreboenden och driva dem.

Vi har ca 800 miljoner i investeringsbudgeten för innevarande år. Vi vet att vi behöver fler förskolor, fler skolor. Det är en utmaning att få ekonomin att gå ihop. Inte minst ser vi det inom skolans verksamhet just nu. Då är det inte fel att ge externa aktörer möjlighet att investera inom välfärdssektorn. Då kunde vi genom ramavtal köpa det antal boendeplatser vi behöver till det ökande antalet äldre, utan att göra investeringen själva. Det skulle också ge valfrihet till de äldre.

Det är bra att det finns alternativ! Det är bra med fristående förskolor, skolor med olika profil och också fler alternativ inom äldreomsorgen. Mångfald är bättre än enfald.

Vi i centerpartiet anser att kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen är det viktigaste. Inte vem som driver verksamheten.