Blogg

Sommar, sommar och semester

Sista politiska mötet är avslutat. Nu är det lite sommarledigt även för oss politiker. Några ska säkert till Almedalsveckan innan ledigheten börjar på allvar.

En del ska säkert ta bilen och resa runt i vårt vackra land. En del ska flyga till släkten eller midnattssolen i Norrland.

Hur är det nu med samvetet när det gäller att transportera sig med bil och flyg i semestertider? Ska vi ha dåligt samvete? Vi i Centerpartiet brukar säga att det är inte bilen det är fel på, utan utsläppen. Det samma gäller flyget.

Därför lägger vi nu fram ett förslag på hur vi kan få mer biobränsle i flyget, genom en kvotplikt som stegvis ökar kraven på inblandningen av förnybart bränsle. Den positiva effekten på klimatet ökar varje gång kvotnivån stiger. Bit för bit ställer vi högre krav på andelen förnybart bränsle. Så skapar vi styrmedel för flygindustrin att ställa om. Så får vi en verklig klimateffekt och ett grönare flyg.

I dag är tillgången till biobaserat flygbränsle begränsad. Potentialen att producera biobränsle för flyget är dock stor. Med vårt förslag om kvotplikt för flyget kommer efterfrågan att öka, liksom investeringarna i produktionsanläggningar i Sverige. Så skapas gröna arbetstillfällen, forskning och teknikutveckling stimuleras, samtidigt som vi tar tillvara råvaror som finns i Sverige.

Med Centerpartiets förslag om obligatorisk inblandning av biobränsle kan vi få ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att snabbt och enkelt ta oss till olika delar av landet. Så stärker vi klimatet och minskar den regionala klyftan.

Det är bränslet och dess utsläpp, inte själva resan, som är problemet. Vi i Centerpartiet vill stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle!